Założenia

Projekt DESSEV w ramach programu Erasmus+ połączył siedem organizacji z sześciu krajów europejskich w celu zaprojektowania i opracowania systemu wspomagania decyzji dla decydentów z sektora morskiego
udzielając pewnych wskazówek w przypadku wybuchu epidemii.

Projekt poświęcony jest zagadnieniom związanym z wybuchem epidemii na statku morskim. W praktyce statek staje się ruchomym izolatorem o dużym potencjale "uwolnienia" choroby na większym obszarze.

Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, że w wielu miejscach nie ma mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi związanymi z chorobą. Chociaż wiele umów i kontraktów przewidywało ryzyko "siły wyższej", nikt nie był świadomy, że może to mieć charakter globalny.

COVID-19 pokazał, że bardzo często istniejące procedury nie są dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości. Bardzo często konieczne jest szybkie opracowanie nowych. Czasami nie ma nawet podstaw prawnych do wdrożenia i stosowania takich procedur.

Celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie systemu wspomagania decyzji dla decydentów morskich w celu dostarczenia pewnych wskazówek w przypadku wybuchu epidemii.

Cele projektu

Internetowe repozytorium danych z przydatnymi zasobami, takimi jak artykuły, zalecenia, procedury dotyczące zdrowia w sytuacjach epidemii dla personelu morskiego, do których marynarze mogą się odwoływać.

Aplikacja, której głównym komponentem jest system wspomagania decyzji, w którym każdy kapitan/funkcjonariusz jest w stanie zidentyfikować sytuacje epidemiczne i podjąć odpowiednie działania.

Baza wiedzy w postaci
"IF ... THEN ..." podstawowych reguł
które można łatwo zaimplementować w systemie wspomagania decyzji.

pl_PLPolish
Scroll to Top