O nas

Projekt DESSEV w ramach programu Erasmus+ połączył siedem organizacji z sześciu krajów europejskich w celu zaprojektowania i opracowania systemu wspomagania decyzji dla decydentów z sektora morskiego
udzielając pewnych wskazówek w przypadku wybuchu epidemii.

Organizacja wnioskująca

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie jest jedną z dwóch głównych uczelni morskich w Polsce. Obecnie na uczelni zarejestrowanych jest ponad 4000 studentów. PM jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni morskich według obecnych standardów. Uczelnia posiada ponad 100 laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, w tym symulatory GMDSS (sprzęt rzeczywisty i wirtualny). PM posiada nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy m/s Nawigator XXI oraz 14 najbardziej zaawansowanych technicznie symulatorów: Symulator Obsługi Statku wyposażony w system wizyjny 3D, Symulator Antykolizyjny ARPA, Symulator Systemu Wyświetlania Map Elektronicznych i Informacji (ECDIS), Symulator Systemu Ruchu Statków (VTS), Symulator Systemu Łączności Satelitarnej - GMDSS, Symulator Hydroakustyczny, Symulator Autopilota, Symulator Radaru, Symulator Obsługi Ładunku, Symulator Rybacki, Symulator Maszynowni Operacyjnej, Symulator Maszynowni Graficznej, Symulator Chłodniczy, Symulator Morskiej Pompy Odśrodkowej, symulatory specjalistyczne: Full-Mission Bridge Simulator z kilkoma wirtualnymi mostkami oraz Engine Room Simulator. Szkolenie za pomocą symulatorów jest uważane za najbardziej efektywną metodę szkolenia oficerów morskich.
Zmieniona Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht 1978/1995 zaleca stosowanie symulatorów w przekazywaniu wiedzy i umiejętności przyszłym oficerom floty handlowej. Dlatego też duży nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie wykładanej teorii. Zajęcia praktyczne, w tym te na symulatorach, stanowią znaczną część programu nauczania. Dzięki temu PM oferuje przyszłym studentom najbardziej atrakcyjne kierunki studiów. Kształcenie w zakresie komunikacji morskiej prowadzi Instytut Techniki Morskiej, zlokalizowany na Wydziale Nawigacyjnym. Podstawowym celem Instytutu jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów, którzy są w stanie sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom światowych morskich flot transportowych i rybackich oraz służb operacyjnych armatorów.

Organizacje partnerskie

Spinaker

Spinaker to słoweńska prywatna firma posiadająca trzy niezależne działy biznesowe:
Edukacja: Spinaker jest największym słoweńskim dostawcą morskiego VET i edukacji dorosłych. Wszystkie prowadzone przez nią kursy są uznawane przez Słoweńską Administrację Morską i każdego roku uczestniczy w nich ponad 3000 Słoweńców.
IT: Spinaker koncentruje się na rozwoju, dostosowywaniu i korzystaniu z systemów nauczania online. Spinaker posiada doświadczenie w zakresie różnych LMS, platform internetowych, e-learningu i e-oceny. Niektóre z platform opracowanych przez Spinaker to www.egmdss.com, www.martel.pro, www.seatalk.pro, www.smcpexamples.com i www.ecolregs.com. Wspierają one edukację i szkolenia morskie.
Zarządzanie: Spinaker był zaangażowany w wiele międzynarodowych projektów jako wykonawca, koordynator lub partner.
Ponad dziesięć z nich to projekty LLP (Leonardo da Vinci DoI, ToI i AM), a pozostałe to projekty Erasmus+. Do tej pory najbardziej udane były EGMDSS ToI, E-GMDSSVET DoI i ACT. Zostały one nagrodzone, a ich wyniki są wykorzystywane przez tysiące marynarzy na całym świecie. Spinaker ma również szczególne doświadczenie w promowaniu wyników projektów, aby zapewnić ich trwałość w perspektywie długoterminowej.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MCS) w Warszawie jest jedną z 4 uczelni kształcących lekarzy w Warszawie. Jest to uczelnia niepubliczna kształcąca również pielęgniarki i ratowników medycznych. W swojej historii ma 25 lat nauczania i ponad 23 tysiące absolwentów, ale jest medyczna dopiero od 2019 roku. W proces nauczania zaangażowanych jest ponad 150 nauczycieli akademickich, a na wszystkich kierunkach kształci się obecnie 2000 studentów.
UM MSC był jedną z pierwszych szkół wyższych w Polsce, która wprowadziła obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla swoich studentów, a niektórzy wykładowcy są aktywnie zaangażowani w badania naukowe dotyczące COVID-19, wirusologii, immunologii, zdrowia publicznego i wakcynologii. Specjalny kurs dotyczący aktualizacji COVID-19 i szczepień przeciwko COVID-19 został zorganizowany dla studentów medycyny
od samego początku roku akademickiego 2020/2021. Nasi studenci medycyny przygotowali również plan sugerowanych działań rządowych dla omikronowej fali COVID-19, które stały się znane i cytowane przez wielu ekspertów w tej dziedzinie, jednak nigdy nie zostały w pełni wprowadzone. W programie studiów medycznych mamy m.in.: wirusologię, epidemiologię, zdrowie publiczne, elementy medycyny transportu

Satakunnan ammattiko-rkeakoulu

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) jest jedną z głównych instytucji w Europie
szkolnictwa wyższego w Finlandii, z około 400 ekspertami i 6000 studentów. Oferuje 32 programy studiów, z których 11 jest prowadzonych w całości w języku angielskim. Rocznie przyznawanych jest 1000 dyplomów. Dzięki publicznemu statusowi non-profit i odpowiedzialności za rozwój regionalny ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Kultury, SAMK prowadzi współpracę w interesie publicznym między instytucjami szkolnictwa wyższego, ośrodkami badawczo-rozwojowymi (RD) i sektorem biznesowym. Uniwersytet jest własnością SAMK Limited Liability Company, która z kolei jest głównie własnością regionalnych gmin Satakunta. Grupa interesariuszy jest zatem znacząca ze względu na swój rozmiar, ponieważ obejmuje mieszkańców regionu wraz z silnie zaangażowaną gospodarką i biznesem całej branży.
Wydział Logistyki i Technologii Morskich w SAMK, zlokalizowany w mieście Rauma, cieszy się renomą w dziedzinie technologii i studiów morskich oraz powiązanych badań. Rozpoczął rozwój bazy danych pytań STCW i posiada specjalną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu pytań w środowisku sieciowym.
Jako największy uniwersytet w swoim regionie i jeden z niewielu uniwersytetów prowadzących edukację morską w całym kraju, SAMK ma kompleksowe relacje z fińskimi władzami morskimi, firmami żeglugowymi i europejskimi uniwersytetami w powiązanych dziedzinach i programach nauczania.

Universitat Politécnica de Catalunya

 Universitat Politécnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) to instytucja publiczna zajmująca się szkolnictwem wyższym i badaniami, specjalizująca się w dziedzinie inżynierii, architektury i nauki. UPC udostępnia swoją infrastrukturę naukową i technologiczną grupom i ośrodkom badawczym, naukowcom i studentom, profesjonalistom, firmom i instytucjom.
W wysoce kreatywnym kontekście projekty badawcze, dydaktyczne i zarządcze UPC opierają się na zasadach wolności, sprawiedliwości, demokracji, solidarności, współpracy, zrównoważonego rozwoju, wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności społecznej. Odzwierciedlają one również zaangażowanie Uniwersytetu w ochronę środowiska i zmiany.
Koncentrując się na rygorze intelektualnym, krytycznym myśleniu, przekrojowym podejściu do wiedzy, innowacjach edukacyjnych i przedsiębiorczości, UPC produkuje kompetentnych specjalistów z umiejętnościami potrzebnymi do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom. Działalność prowadzona w kampusach i szkołach UPC sprawiła, że uniwersytet stał się instytucją wzorcową. Uniwersytet wykorzystuje potencjał badań podstawowych i stosowanych oraz transferuje technologię i wiedzę do społeczeństwa. Działania te sprawiają, że UPC - we współpracy ze strukturami produkcyjnymi - jest czynnikiem i motorem zmian gospodarczych i społecznych.

C4FF

Centre for Factories of the Future Sweden HB (C4FF) to małe i średnie przedsiębiorstwa z potencjałem badawczo-rozwojowym z siedzibą w Alingsas w Szwecji. C4FF było jednym z unijnych projektów EUROTECNET i zainicjowało projekt Fabryki Przyszłości w UE. EUROTECNET był siecią innowacyjnych projektów technologicznych w Europie ustanowioną przez Komisję Europejską w 1984 roku. C4FF przeprowadził 10 z 12 krajowych wykładów na temat produkcji w celu promowania szeregu projektów finansowanych przez UE, w tym poprzedników programów Erasmus + i Horyzont 2020.
Zespół C4FF ma ugruntowaną reputację w zakresie opracowywania nowatorskich systemów produkcyjnych i oprogramowania do zarządzania fabryką, w tym praktyk lean. Posiada również wieloletnie doświadczenie w badaniach i rozwoju ICT i produkcji, a także w projektach oprzyrządowania i kontroli. Opracowali kilka systemów CNC we współpracy z producentami obrabiarek, a ich praca doprowadziła do powstania nowego systemu czystych silników wysokoprężnych i towarzyszącego mu systemu zarządzania.

IDEC

 IDEC to firma szkoleniowa i konsultingowa z siedzibą w Pireusie w Grecji, założona w 1989 roku. Jej działalność obejmuje szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnianie jakości, ocenę i rozwój rozwiązań cyfrowych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Klientami IDEC są zarówno MŚP, jak i większe greckie firmy z różnych sektorów. IDEC współpracuje z ponad 800 instytutami w całej Europie i z około 300 ekspertami w określonych dziedzinach.
IDEC zatrudnia 37 stałych pracowników, 10 stażystów rocznie i około 20 trenerów zewnętrznych, z którymi regularnie współpracuje, zapewniając szkolenia dla około 300 międzynarodowych dorosłych stażystów rocznie.
IDEC ma bogate doświadczenie w projektach europejskich, zarówno jako koordynator, jak i partner w ramach różnych programów i inicjatyw europejskich. W ciągu ostatnich 18 lat IDEC intensywnie pracował nad obszarem zapewniania jakości w szkoleniach i koordynował projekty EQUAL, Quality.net, BEQUAL i QUADRAT na ten temat. IDEC posiada również doświadczenie konsultingowe w rozwijaniu systemów zarządzania jakością w greckich centrach szkoleniowych. IDEC posiada akredytację centrum kształcenia ustawicznego,
organizowanie kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i trenerów, wizyt studyjnych i nieformalnych działań edukacyjnych dla uczniów w ramach kształcenia i szkolenia wstępnego, a także zapewnia kursy szkoleniowe i staże zawodowe dla uczniów w ramach szkolenia zawodowego i osób na rynku pracy.

pl_PLPolish
Scroll to Top